admin
Tin tức 11/01/2024 24 Lượt xem

Các loại phí khi làm thủ tục Cho Tặng Nhà Đất ?

Các loại phí khi làm thủ tục tặng cho nhà đất

Tặng cho nhà đất là một trong những giao dịch dân sự phổ biến hiện nay. Khi thực hiện giao dịch này, các bên cần lưu ý đến các loại phí, lệ phí phải nộp.

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục tặng cho nhà đất, các bên cần nộp các loại phí sau: Các loại phí khi làm thủ tục Cho Tặng Nhà Đất ?

 • Phí công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Phí công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được tính theo giá trị quyền sử dụng đất. Cụ thể, mức phí công chứng được quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

Giá trị hợp đồng Mức phí công chứng
Từ 0 đến 10 triệu đồng 1 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản vượt quá 0 đồng
Từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng 1,1 triệu đồng + 0,07% của phần giá trị tài sản vượt quá 10 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng 1,6 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản vượt quá 100 triệu đồng
Từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng 2,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản vượt quá 300 triệu đồng
Từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản vượt quá 500 triệu đồng
Từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,01% của phần giá trị tài sản vượt quá 1 tỷ đồng
Trên 5 tỷ đồng 10,5 triệu đồng + 0,005% của phần giá trị tài sản vượt quá 5 tỷ đồng

Phí chứng thực được quy định tại Thông tư 256/2016/TT-BTC như sau:

Giá trị hợp đồng Mức phí chứng thực
Từ 0 đến 5 triệu đồng 500.000 đồng
Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 1.000.000 đồng
Từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng 2.000.000 đồng
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 3.000.000 đồng
Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 5.000.000 đồng
Từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 10.000.000 đồng
Trên 1 tỷ đồng 20.000.000 đồng
 • Lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x (nhân) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (0,5 %).

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất được xác định theo các căn cứ sau:

 • Giá do UBND cấp tỉnh ban hành;

 • Giá tự định đoạt của người chuyển nhượng;

 • Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

 • Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế.

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 100.000 đồng/giấy.

 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC như sau:

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân:
  • Diện tích đất ở có giá trị dưới 30 triệu đồng/m2: 500.000 đồng/hồ sơ;
  • Diện tích đất ở có giá trị từ 30 triệu đồng/m2 trở lên: 1.000.0

Lưu ý

 • Các bên tặng cho nhà đất được miễn lệ phí trước bạ trong các trường hợp sau:

  • Cha đẻ, mẹ đẻ tặng cho con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi tặng cho con nuôi; cha chồng, mẹ chồng tặng cho con dâu; cha vợ, mẹ vợ tặng cho con rể;
  • Ông nội, bà nội tặng cho cháu nội; ông ngoại, bà ngoại tặng cho cháu ngoại;
  • Anh chị em ruột tặng cho nhau;
  • Cặp vợ chồng tặng cho nhau.
 • Đối với các trường hợp tặng cho nhà đất không thuộc các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ, các bên có thể thỏa thuận phân chia nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

 • Các bên có thể nộp phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục tặng cho nhà đất tại ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế.

Thủ tục nộp phí, lệ phí khi tặng cho nhà đất

 • Phí công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Người nộp phí công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là người yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng.

 • Lệ phí trước bạ

Người nộp lệ phí trước bạ là người nhận được tài sản tặng cho.

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người nhận được tài sản tặng cho.

 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là các loại phí, lệ phí khi làm thủ tục tặng cho nhà đất. Các bên cần lưu ý các quy định hiện hành để thực hiện đúng và đủ các thủ tục cần thiết.