admin
Tin tức 08/01/2024 30 Lượt xem

Khi nào nhà nước đánh thuế bất động sản ?

Nhà nước bắt đầu đánh thuế bất động sản từ năm 2025

Theo kế hoạch, Luật Thuế bất động sản sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ năm 2025. Như vậy, nhà nước sẽ bắt đầu đánh thuế bất động sản từ năm 2025.

Luật Thuế bất động sản sẽ quy định về đối tượng, căn cứ tính thuế, mức thuế suất và thời gian nộp thuế đối với bất động sản. Theo dự thảo luật, thuế bất động sản sẽ được áp dụng đối với các loại bất động sản sau: Khi nào nhà nước đánh thuế bất động sản ?

 • Nhà ở
 • Đất ở
 • Nhà xưởng, nhà máy, công trình xây dựng
 • Trang trại, vườn, ao
 • Tài sản khác gắn liền với đất

Mức thuế suất thuế bất động sản dự kiến được chia thành 03 mức:

 • 0,05% đối với nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân;
 • 0,2% đối với nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của tổ chức;
 • 0,5% đối với nhà xưởng, nhà máy, công trình xây dựng, trang trại, vườn, ao, tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của tổ chức.

Thuế bất động sản sẽ được nộp theo năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Khi nào nhà nước đánh thuế bất động sản ?

Ý nghĩa của việc đánh thuế bất động sản

Việc đánh thuế bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Về mặt ổn định thị trường bất động sản, việc đánh thuế bất động sản sẽ góp phần xác định giá trị thực của bất động sản, hạn chế tình trạng thổi giá, đầu cơ bất động sản. Từ đó, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Về mặt hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi, việc đánh thuế bất động sản sẽ khiến các nhà đầu cơ phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào bất động sản. Bởi khi đầu tư bất động sản, nhà đầu cơ không chỉ phải chịu chi phí mua bán, mà còn phải chịu thêm chi phí thuế.

Về mặt tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, việc đánh thuế bất động sản sẽ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Những vấn đề cần lưu ý

Việc đánh thuế bất động sản là một chính sách quan trọng, có tác động lớn đến thị trường bất động sản và nền kinh tế – xã hội. Do đó, khi triển khai chính sách này, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần tính toán kỹ mức thuế suất để đảm bảo vừa có tác dụng ổn định thị trường, vừa không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
 • Cần có quy định rõ ràng, minh bạch về đối tượng, căn cứ tính thuế, thời gian nộp thuế,… để tránh thất thu thuế và gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
 • Cần có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc thu thuế được thực hiện công khai, minh bạch, tránh thất thoát thuế.

Với những lưu ý trên, việc đánh thuế bất động sản sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: nhà đất gia lâm : https://nhadatgialam.com/