admin
Tin tức 08/01/2024 36 Lượt xem

Những thay đổi trong thông tin nhà đất từ tháng 1 năm 2024 ?

Từ tháng 1 năm 2024, thông tin nhà đất tại Việt Nam có một số thay đổi đáng chú ý sau: Những thay đổi trong thông tin nhà đất từ tháng 1 năm 2024 ?Những thay đổi trong thông tin nhà đất từ tháng 1 năm 2024 ?

 • Sửa đổi Luật Đất đai

Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Một số thay đổi đáng chú ý trong Luật Đất đai sửa đổi liên quan đến thông tin nhà đất bao gồm:

* Bổ sung quy định về hệ thống thông tin đất đai, bao gồm:
  * Cơ sở dữ liệu đất đai;
  * Hệ thống thông tin về giá đất;
  * Hệ thống thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  * Hệ thống thông tin về quản lý sử dụng đất.
* Bổ sung quy định về việc công khai thông tin đất đai, bao gồm:
  * Công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  * Công khai thông tin về giá đất;
  * Công khai thông tin về quản lý sử dụng đất.
* Bổ sung quy định về việc xử lý vi phạm trong việc công khai thông tin đất đai.
 • Tăng cường công khai thông tin nhà đất

Với những quy định mới trong Luật Đất đai sửa đổi, thông tin nhà đất tại Việt Nam sẽ được công khai rộng rãi hơn. Điều này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, thuận lợi cho việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất đai.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai thông tin đất đai bao gồm:

* Cơ quan quản lý đất đai;
* Cơ quan tài nguyên và môi trường;
* Cơ quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
* Cơ quan thuế;
* Cơ quan đăng ký đất đai.

Thông tin đất đai được công khai bao gồm:

* Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
* Thông tin về giá đất;
* Thông tin về quản lý sử dụng đất.

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai thông tin đất đai phải đảm bảo các yêu cầu sau:

* Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch;
* Công khai bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp với từng loại thông tin;
* Công khai theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý nghiêm các vi phạm trong việc công khai thông tin đất đai

Các hành vi vi phạm trong việc công khai thông tin đất đai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị xử lý:

* Không công khai thông tin đất đai theo quy định;
* Công khai thông tin đất đai không đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch;
* Công khai thông tin đất đai sai quy định.

Các hành vi vi phạm trong việc công khai thông tin đất đai sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

* Khiển trách;
* Phạt tiền;
* Tước quyền sử dụng chức vụ, quyền hạn;
* Đình chỉ hoạt động;
* Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
* Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Với những thay đổi trên, thông tin nhà đất tại Việt Nam sẽ được công khai rộng rãi hơn, giúp người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, thuận lợi cho việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất đai.

Nguồn: nhà đất gia lâm : https://nhadatgialam.com/